Witamy na stronie Fundacji Faveo

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Mamy wieloletnie doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, treningów międzykulturowych i staży zawodowych.

 

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo" zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie osób podczas wyjazdu do Niemiec. Zamówienie dotyczy projektu „Welcome Europe!” realizowanego w ramach „Mobilność międzynarodowa kluczem do jakości edukacji zawodowej” dofinasowanego z Programu Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna.

Szczegóły zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie_ofertowe_ubezpieczenie_Milicz.pdf

Wielokulturowość nie jest zagadnieniem nowym. „Skąd idziemy i co zrobiliśmy? Co robimy i jak edukujemy teraz? Dokąd idziemy i co planujemy?” – pod tym hasłem odbyło się 23 marca 2017 we Wrocławiu spotkanie osób i instytucji działających na rzecz dialogu międzykulturowego. Wydarzenie poprzedziły dwudniowe warsztaty teatralne, których rezultat został zaprezentowany podczas III Targów Edukacji Międzykulturowej. Fundacja „Faveo” współuczestniczyła w obydwóch inicjatywach. Wykonany w trakcie pobytu na praktykach zawodowych w Magdeburgu kolaż przyciągnął wzrok wielu odwiedzających.

Strony