“Working with Diversity - Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field" to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego celem było przeszkolenie kompetencji dwóch pracowników Fundacji Faveo w trzech obszarach: 1. inkluzja młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. edukacja międzykulturowa i kompetencje językowe w grupach młodzieży zróżnicowanych kulturowo i narodowo 3. rozbudowa sieci współpracy (ponadsektorowej i ponadnarodowej) na rzecz młodych.

3-dniowe szkolenia zostały zrealizowane u dwóch zagranicznych partnerów: włoskim Stowarzyszeniu Eurocultura, które posiada szerokie doświadczenie w organizacji mobilności zagranicznych dla młodzieży, a także bogatą ofertę szkoleniową z zakresu kompetencji społecznych, międzykulturowych oraz językowych oraz duńskiej Szkole Produkcyjnej w Hørning, która słynie ze swoich wyjątkowych metod pracy z młodzieżą z różnorodnych środowisk społecznych oraz z realizacji wielu działań z obszaru edukacji pozaformalnej integrujących uczestników społecznie i kulturowo.

Obie uczestniczki dzięki cyklowi szkoleniowemu rozwinęły zarówno warsztat trenerski i pedagogiczny w pracy z młodzieżą defaworyzowaną oraz pochodzącą z różnych środowisk społecznych i kulturowych, jak i poszerzyły swoje umiejętności językowe, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresję kulturalną, a także nawiązały nowe kontakty z zagranicznymi partnerami, poszerzając w ten sposób istniejącą sieć współpracy Fundacji.

Szczegółowy przebieg obydwu szkoleń opisują dwa raporty, które można znaleźć w zakładce „Materiały”. Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z rezultatami projektu zamieszczonymi na platformie upowszechniającej VALOR, znajdą tam Państwo opis ćwiczenia z zakresu uwrażliwiania na różnorodność społeczną i kulturową poznane podczas szkolenia w Stowarzyszeniu Eurocultura oraz grafikę ilustrującą duński system edukacji wraz z krótką charakterystyką i komentarzem (szkolenie w Szkole Produkcyjnej). 

           

 

                             Working with Diversity w Danii                                   Working with Diversity we Włoszech

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

 

 

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo