Wraz z końcem roku szkolnego podsumowujemy mobilności zagraniczne, jakie Fundacja Faveo zorganizowała w ramach projektu Erasmus Plus „Ciao! Hallo! Velkommen!

Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy”. Stażom uczniów towarzyszyły szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych trzech szkół, z którymi Fundacja założyła konsorcjum projektowe: Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku oraz Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu. Kadra odbyła 5-dniowe mobilności zawodowe u naszych partnerów w Magdeburgu w Niemczech oraz w Vicenzy we Włoszech. Oba pobyty koncentrowały się na problematyce inkluzji społecznej w szkołach zawodowych oraz podnoszeniu umiejętności zawodowych kadry VET. W marcu 11-osobowy zespół polskich nauczycieli w Magdeburgu miał okazję do wymiany doświadczeń z kadrą Szkoły Zawodowej im. Hermanna Beimsa w Magdeburgu, Centrum Kształcenia Zawodowego dla Branży Hotelarsko-Gastronomicznej Ostharz oraz ośrodka Lebenshilfe-Werk Magdeburg. Szkoła im. H. Beimsa jest landową placówką integracji uczniów pochodzących z różnych kultur. Uczy się w niej aktualnie młodzież ponad 80 narodowości. Polscy uczestnicy poznali metody integracji i obserwowali praktykę realizacji lekcji z młodzieżą rekrutowaną z rodzin uchodźczych z Syrii. Centrum Kształcenia Zawodowego Ostharz specjalizuje się natomiast w aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych i stosuje w tym celu specjalnie opracowany program, który wspiera regionalny urząd pracy. W Centrum Kształcenia w Zawodach Budowlanych także wdrażany jest program integracji młodzieży z rodzin uchodźczych. W Lebenshilfe-Werk Magdeburg uczestnicy doświadczyli efektów włączania w zatrudnienie młodych osób z niepełnosprawnościami. Dzięki uczestnictwu w zajęciach mogli poznać rozwiązania ułatwiające pozostawanie osób z dysfunkcjami na rynku pracy. W mobilność w Bildungsnetzwerk Magdeburg włączone zostało szkolenie, dzięki któremu nauczyciele mogli doświadczyć osobiście metod pracy z grupami zróżnicowanymi kulturowo i językowo i podszkolić swój praktyczny warsztat nauczania w zakresie gastronomii i przedsiębiorczości. Mobilność we Włoszech, która miała miejsce w maju, była okazją poznania rozwiązań kraju przodującego w inkluzji społecznej w szkołach. Goszcząca Eurocultura wdrożyła nauczycieli w rozwiązania stosowane na różnych poziomach nauczania, w szczególności w obszarze edukacji zawodowej. W Centrum Kształcenia Zawodowego Centro di Formatione Ottorino Zanon uczestnicy włączeni zostali w realizację egzaminu zawodowego kelnerów z elementami obsługi klienta zagranicznego. Ważnym punktem programu był job-shadowing u lokalnych restauratorów i w hotelach, gdzie odbywa się nauka uczniów w systemie dualnym. Polscy nauczyciele mieli wiele pytań odnośnie praktyki funkcjonowania tego systemu. Chętnie testowali nowe urządzenia w warsztatach i dzielili się swoimi umiejętnościami. Ciekawym punktem było poznanie projektów zaliczeniowych łączących efekty pracy uczniów z kilku zawodów, w których wykorzystywane są multimedia i języki obce. Wartością dodaną realizacji projektu w konsorcjum jest wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych szkół zawodowych w Polsce. Kilka wspólnych dni nauki zaowocowało nowymi pomysłami na wspólne projekty z wykorzystaniem zagranicznych rozwiązań, oczywiście z udziałem także Fundacji Faveo. Pierwszy z nich wdrażany będzie od września br. w obszarze doradztwa zawodowego dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych. Poniżej fotorelacja z mobilności w Vicenzy i Magdeburgu.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo