Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

(Stiftung für berufliche
und interkulturelle
Bildung "Faveo")

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel./fax +48 71 349 73 15

POLEN

info@fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Kontonummer:
PKO BP S.A. O.1/ Wrocław
PL-30 1020 5226 0000 6202 0252 9394
SWIFT-CODE: BPKOPLPW